Általános szerződési feltételek

 

I. A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a K és 3S Kft,

Adószám 12335189241
Cégjegyzékszám 01 09 666733
Teljes név K és 3 S Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név K és 3S Kft.
Ország Magyarország
Település Budapest
Cím 1045 Budapest, Klára u. 5. 
Web cím www.k3s.hu
Mail cím info@k3s.hu
Telefonszám 06 1 3693334
Bankszámlaszám  12011265-00151517-00100005

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.k3s.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető K és 3S Kft.. között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

A K és 3S Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizeti, illetve online fizetéssel rendeléskor az ellenértéket és szállítási díjat kiegyenlíti. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.k3s.hu kassza oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

II. Tájékoztató a garanciáról

Tájékoztatjuk, hogy az EVE termékekre nem vonatkozik garancia, hanem szavatosság van.

A Polgári Törvénykönyv részletesen meghatározza a hibás teljesítés alapvető feltételeit és az erre vonatkozó vásárló jogokat és lehetőségeket. Először is ki kell emelnünk, hogy az egyéni védőeszközökre nem vonatkozhat jótállás vagy garancia, mert az ellentmond a védőeszközök használati céljának, hiszen az elsődleges feladatuk, az hogy a felhasználót megvédje a munkahelyi kockázatoktól, akár a használat első percében is.

Ugyanakkor természetesen nagyon fontos, hogy a felhasználók hibátlan védőeszközöket kapjanak kézhez, hogy mindenképpen teljesíteni tudják a védelmi feladatukat. A hibátlan termékért az eladó, a forgalmazó vagy a gyártó felelősséget vállal és hibás teljesítés esetén kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatosság esetén a gyártói vagy rejtett hibás termék esetében a vevő a kijavítást vagy a cserét igényelheti vagy ha ez nem lehetséges – és csak akkor – elállhat a szerződéstől.

A szavatosságnál különbséget kell tennünk a fogyasztó és a jogi személy között:

  • Fogyasztó: természetes személy, aki szakmájuk vagy üzleti tevékenységükön kívül jár el.
  • Jogi személy pedig például egy vállalkozás, ami a vásárlást az üzleti tevékenységén belül végzi.

Fogyasztó esetében a kellékszavatosság igénylésénél fennáll a hibás teljesítési vélelem, ami azt jelenti „hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt” kivéve, ha az eladó ennek az ellenkezőjét bizonyítani tudja. A hatodik hónap után is tud reklamálni a fogyasztó még másfél évig, de ekkor már nála van a bizonyítási kényszer arra vonatkozóan, hogy a gyártói hiba fennállt már a teljesítésnél. Tehát a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Természetesen a kellékszavatosság intézménye a vállalkozások számára is elérhető, de csak egy évig és a hibás teljesítési vélelem rájuk már nem érvényes, vagyis a bizonyítási kényszer végig a vásárlón van.

Nem lehet a kellékszavatossági igényt érvényesíteni:

  • Ha a vevő már ismerte a megreklamált gyártási hibát.
  • Nem rendeltetésszerű használat miatt ment tönkre a termék.
  • A szavatosság érvényesítésének alapja a kárelhárítási kötelezettség betartása. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a karbantartási tevékenységet el kell végezni, hanem azt is, hogy a hiba észlelésekor a ruha, cipő vagy eszköz használatát fel kell függeszteni, és lehetőség szerint a lehető leghamarabb jelezni kell a hibát az eladó felé, mert a további használat növeli a hiba mértékét és teljesen selejtté teheti a kifogásolt eszközt. Ez különösen fontos, ha egyéni védőeszközökről beszélünk!
  • Ha a termék meghibásodásában közrehatott a fogyasztó karbantartási kötelezettségének elmulasztása, akkor a vonatkozó költségek megoszlanak a felek között (Kárelhárítási kötelezettség).
  • A természetes kopás nem jogos ok a reklamációra.

Szavatossági idő elévülése:

  • Fogyasztóknál 2 év, de az érvényesítés határideje ennél hosszabb is lehet: például javítás esetén újra kezdődhet
  • Vállalkozások esetén 1 év, de javítás esetén a javított részre újra indul a szavatossági idő

III. Tájékoztató a reklamációról cégek számára, nem webshopon keresztül történő vásárlás esetén

Tisztelt Vásárlóink!

Engedjék meg, hogy a minőségi problémákkal kapcsolatosan egységesítsük az ügyintézésünket és leszögezzünk egy-két alapelvet.

A minőségi reklamációkra a jogszabály, a jogi személyek közötti gazdasági cselekmények esetében, 6 hónap szavatosságot ír elő. Téves tehát a garancia, mint jogorvoslat kérése illetve a 6 hónapnál hosszabb szavatosság alkalmazása.

Minden reklamáció alapja a kitisztított termék. Ruházatot csak mosott, vegytisztított állapotban, cipőt szennyeződés mentesen (a talpán is) és szellőztetve veszünk át. A piszkos elhanyagolt terméket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítjuk.

A szavatosság érvényesítésének alapja a kárelhárítási kötelezettség betartása. Ez nem csak azt jelenti, hogy a karbantartási tevékenységet el kell végezni, hanem azt is, hogy a hiba észlelésekor a ruha, cipő vagy eszköz használatát fel kell függeszteni, mert a további használat növeli a hiba mértékét és teljesen selejtté teheti a kifogásolt eszközt.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a kötelező napi karbantartás hiánya, valamint a nem megfelelő használat a szavatossági jogosultság elvesztésével jár.

IV. Tájékoztató a méretcseréről cégek számára, nem webshopon keresztül történő vásárlás esetén

Cégünk lehetőséget biztosít az esetlegesen nem megfelelő méretben rendelt termékek ingyenes cseréjére, abban az esetben ha a hibás méretben rendelt terméket a közvetlen mellette lévő méretre kívánják cserélni. Nem közvetlen mellette lévő méretre vonatkozó csereigény visszavásárlásnak minősül és az arra vonatkozó feltételek érvényesek. Ehhez igényét a info@k3s.hu címre elküldeni szíveskedjen.

V. Visszavásárlási garancia cégek számára, nem webshopon keresztül történő vásárlás esetén

Csak eredeti csomagolású, sértetlen, nem használt védőeszközt veszünk vissza az eredeti kiszerelésben.

A rendelés visszaigazolásáig minden további nélkül elállhatnak rendelésüktől (vagy annak egy részétől).

A visszaigazolás elkészülését és elküldését követően 2% kezelési költség ellenében vesszük vissza azon termékeket, amelyek telephelyünket még nem hagyták el.

Ha az áru elszállításra került, további 30 nap időtartamig az egységcsomagra vonatkozó vételi ár plusz 5% kezelési költség ellenében, 30 napon túl pedig plusz 15% kezelési költség ellenében vesszük vissza az egyes árucikkeket.

A vásárlástól számított 60 napon túl árut nem áll módunkban visszavenni.

VI. Szavatosság

A k3s.hu webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes akciós termékek, amelyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

VII. Elállási jog

A k3s.hu vevői részére különleges elállási jogot is biztosít: a Fogyasztó jogosult a megrendelést követő 8 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail: info@k3s.hu) és megerősítésként élőszóban (telefonon: +36 70 425 10 45) egyszerre az k3s.hu vevőszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Fogyasztó a törvények szerint jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre info@k3s.hu, melyben a termékre és a megrendelés azonosítójára. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (állateledel, higiéniai cikk, étrend-kiegészítő és hasonló termékek) csak akkor gyakorolható, ha a terméket tovább értékesítésre alkalmas állapotban, bontatlanul küldi vissza a Fogyasztó. Minden egyéb termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóak vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.
Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

VIII. Árak, termékek, ajándékok

A k3s.hu oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

A k3s.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a k3s.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot és/vagy kedvezményt biztosíthat, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. Ajándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.

IX. Szállítási feltételek

Szállítási díjak:

Vásárlási értéktől függetlenül az ország egész területére bruttó 1524 Ft

Utánvétkezelésért plusz díjat nem számítunk fel. Az itt megadott szállítási díjak az ország teljes területére vonatkoznak.

A megrendelés értékébe nem számít bele az egyéni kedvezmények, kuponok, pontok és vásárlási utalványok értéke.

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-9 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +36 70 425 10 45, e-mail: info@k3s.hu) jelzi.

Fogyasztó kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +36 70 425 10 45, e-mail: info@k3s.hu) jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után e-mailben értesíti a Fogyasztót, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíti-e.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.

A termékek kiszállítását szerződött partnerként futárcég, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com)végzi. A futárcég minden esetben összesen két alkalommal kíséreli meg a csomag házhoz szállítását.

Miután a  GLS Kft. felvette a rendelést, a szállítás pontos időpontjáról a GLS Kft. ügyfélszolgálata tud felvilágosítást adni.

Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (telefon: +36 70 425 10 45, e-mail: info@k3s.hu

X. Fizetési feltételek

Fizetésre a termék átvételekor kerül sor készpénzben, a futár részére, vagy előre utalással az alábbi bankszámlaszámra, a rendelési kódszám és e-mail cím feltüntetése mellet, illetve a rendelés leadásakor online bankártyás fizetéssel.

K és 3S Kft.: 12011265-00151517-00100005

XI. Panaszkezelés

A k3s.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a k3s.hu oldalon található elérhetőségeken közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a helyileg illetékes Bíróság illetékességét kötik ki.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.