MUnkavédelem

A munkavédelmi törvénynek megfelelően biztosítjuk az alábbi feladatok elvégzését:

1. munkahelyi kockázatértékelés (veszélyek felmérése, azonosítása, értékelése)
2. munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése (veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia)
3. időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése (veszélyes munkaeszköz, technológia)
4. ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése (nem veszélyes munkaeszközök, gépek)
5. munkavédelmi oktatási tematika összeállítása
6. munkavédelmi oktatás lebonyolítása
7. mentési terv készítése
8. megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
9. kémiai kockázatbecslés
10. biológiai kockázatbecslés
11. egyéni védőeszközök meghatározása
12. orvosi vizsgálatok belső szabályozása
13. munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás
14. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
15. munkabaleset kivizsgálása

Folyamatos szolgáltatás keretében, szerződés alapján az alábbi feladatokat vállaljuk:

1. rendszeres munkavédelmi bejárás
2. tanácsadás
3. elkészült dokumentációk jogszabálynak megfelelő aktualizálása
4. előre bejelentett hatósági ellenőrzésen közreműködés
5. hatóságok előtti képviselet biztosítása
6. munkabalesetek kivizsgálása